Användarvillkor

Användarvillkor

Välkommen till Webbsidan för Kevinluo Limited. Kevinluo.se erbjuder sina tjänster till dig som omfattas av de meddelanden, termer och villkor som anges i detta avtal (the “Avtalet”)Dessutom, när du använder någon Kevinluo.se tjänster (t.ex. Kundrecensioner), kommer du att omfattas av de regler, riktlinjer, policy, termer och villkor som gäller för sådana tjänster, och de ingår i detta avtal med denna referens. Kevinluo.se förbehåller sig rätten att ändra denna webbplats och dessa villkor när som helst.

Tillträda, browsing eller på annat sätt använda webbplatsen visar du ditt godkännande till alla villkor i detta avtal. Läs detta avtal noga innan du fortsätter. Användning av sidan:

Du försäkrar att du är minst 18 år gammal eller besöker webbplatsen under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Med förbehåll för villkoren i detta avtal beviljar Kevinluo.se härmed dig en begränsad, återkallelig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens att komma åt och använda webbplatsen genom att visa den på din webbläsare bara för att handla för personligt objekt som säljs på webbplatsen och inte för kommersiellt bruk eller användning på uppdrag av tredje part, utom som uttryckligen tillåts av Kevinluo.se i förväg. Varje överträdelse av detta avtal skall resultera i omedelbar återkallelse av tillstånd som beviljats ​​i denna punkt utan att meddela dig.

Förutom vad som tillåts i stycket ovan, får du inte reproducera, distribuera, visa, sälja, hyra ut, överföra, skapa härledda verk från, översätta, modifiera, reverse-engineer, demontera, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av det om uttryckligen tillåts av Kevinluo.se skriftligen. Du får inte göra någon kommersiell användning av någon av informationen på webbplatsen eller göra någon användning av webbplatsen till förmån för annan verksamhet om de inte uttryckligen är tillåtet enligt Kevinluo.se i förväg. Kevinluo.se förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton och / eller annullera beställningar efter eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, om Kevinluo.se anser att kundens uppförande bryter mot lag eller är skadligt för Kevinluo.se intressen.

Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera via denna webbplats något innehåll, information eller annat material som (a) bryter mot eller kränker upphovsrätt, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter från någon person; (b) är kränkande, hotande, nedsättande, obscent, oanständigt, pornografiskt eller kan ge upphov till civil-eller straffrättsligt ansvar enligt amerikansk eller internationell rätt, eller (c) inkluderar alla buggar, virus, maskar, dörr fällor, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller egenskaper. Kevinluo.se kan ge dig ett lösenord och konto identifiering så att du kan komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller identifiering, kommer du att anses vara behörig att få tillgång till och använda Webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal och Kevinluo.se har ingen skyldighet att undersöka tillståndet eller källan till ett sådan tillgång eller användning av Webbplatsen.

Du kommer att vara ensam ansvarig för all åtkomst till och användning av denna webbplats genom att alla som använder lösenordet och identifiering som ursprungligen tilldelats dig oavsett om tillgång till och användning av denna hemsida faktiskt godkänts av dig, inklusive och utan begränsning, alla meddelanden och överföringar och alla skyldigheter (inklusive, utan begränsning, finansiella åtaganden) som uppkommer genom sådan tillgång eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och sekretessen för lösenordet och identifiering tilldelad dig. Du ska omedelbart meddela Kevinluo.se om eventuell otillåten användning av ditt lösenord eller identifiering eller något annat brott eller hotande överträdelse av denna webbplats säkerhet.